Kapansanan, hindi hadlang para maging alerto alisto
Date aired on Balitaan: July 06, 2012
by Mang Joseph
ALERTO ALISTO 
Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank