Alerto Alerto sa Pagboto
 Alerto alisto sa pagpapatala para makaboto
Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank